Telsiz Telefonun Kısımları Nelerdir?

Yazdır


Örnek Olarak Panasonic KX-TC150'yi İnceleyeceğiz!

Panasonic telsiz telefonlarda ana ünite (base unit) H harfiyle (KX-TC150H gibi) el ünitesi (handset) R harfiyle (KX-TC150R gibi) kodlanır.

Önce Base (Ana) Ünitenin (KX-TC150H) Nasıl Çalıştığını Görelim;

Şekil 1: Panasonic KX-TC150H'nin blok diagramını görüyorsunuz

Devre ana kısımları; sistemi kontrol eden bir microcontroller ile radyo-ses frekans devreleri, hat uygunlaştırıcı devre, şarj bölümüdür.
Yukarıdaki blok diagramdan da görüldüğü gibi sistemi IC1 kodlu CPU (Merkezi İşlem Ünitesi) entegresi kontrol etmektedir. Bu bildiğimiz mikroişlemcidir.
Bir diğer entegre IC2 kodlu RF-AF (Radyo Frekans-Ses Frekans) entegresidir.
Ayrıca şemada besleme devresi, pil şarj devresi, PTT hat devresi görülmektedir.

Şekil 2: Panasonic KX-TC150H'nin CPU bölümünü görüyorsunuz

Blok diagramdan büyütülmüş olan bölümden de görüldüğü gibi üst sağda (Şekil 2) devrenin besleme girişi var. Giren gerilim sırasıyla 9.5 volt, 6 volt, 5.4 volt, 4.8 volt regüle devrelerinden geçtikten sonra sistemi beslemektedir. CPU 3.581 Mhz xtal vasıtasıyla saat darbelerini üretmektedir. Besleme gerilimi sisteme verildiğinde Q14 transistörü vasıtasıyla sistem resetlenir. Çalışma durumuna geçer. 9 nolu bacağa bağlı sw numara arama yöntemini belirler. 41 nolu bacak PTT hattını açıp-kapatır. Aynı zamanda bu bacak Pulse türü arama yöntemi seçildiğinde Q1 transistörünü tetikleterek darbeli arama yapılmasını da sağlar. Data uçları ahize ile yapılan haberleşme bilgilerini işlerler. Sağ alt bölümde ise (Şekil 2) şarj devresini görmektesiniz. Görüldüğü gibi CPU hızlı şarj veya normal şarj seçeneğini şarj dedektörü vasıtasıyla tesbit etmektedir.


 

 

Panasonic KX-TC150H'nin RF-AF (Radyo-Ses Frekans) Entegresi

Şekil 3: Panasonic KX-TC150H'nin RF-AF entegresini görüyorsunuz

PTT hattından gelen sinyal IC2 RF-AF entegresinin 28 nolu bacağından girerek sınırlayıcılardan geçtikten sonra RF devresine ulaşmaktadır.
Alıcı devresinden gelen sinyal 41 nolu bacaktan girer. Filtre edilen sinyal bileşenleri ayrıştırıldıktan sonra ses sinyali PTT hat uygunlaştırma devresine verilir. Data bileşenleri ise CPU'ya verilir.


 

 

Panasonic KX-TC150H RF (Radyo Frekans/ Alıcı-Verici) Devresi

Şekil 4: Panasonic KX-TC150H RF (Radyo Frekans / Alıcı-Verici) devresi

RF-AF entegresinden gelen sinyal TX VCO (Verici voltaj kontrollü osilatörü) devresine gelmektedir. TC150 25 kanallıdır ve Transmitter bandı 43MHz-46MHz'dir. Sinyal bu banda alınır. Q4 transistöründe güçlendirilerek Duplexer'a verilir. Anten vasıtasıyla havaya yayılır.
Havadan Anten yoluyla alınan sinyal ise Duplexer'dan geçerek T1-Q1 çiftinden oluşan RF AMP (Radyo frekans güçlendiricisi) 'de kuvvetlendirilir. Bu sinyal RF-AF entegresine verilerek işlenmesi sağlanır.


 

Panasonic KX-TC150H PTT Hat Uygunlaştırma Devresi

Şekil 5: Panasonic KX-TC150H'nin PTT hat uygunlaştırma devresini görüyorsunuz

Şekil 5'ten görüldüğü gibi PTT hattından gelen sinyal, polarizasyonu ayarlamak için bir köprü diyottan geçirilmektedir. Hat, PC2 optokuplörü ve Q1 transistörü vasıtasıyla açılıp kapatılmaktadır. TL1 transformatörü hat empedansını uygunlaştırmak için kullanılmaktadır. Alıcıdan gelen ses sinyali Line Amplifier sayesinde gerekli seviyeye alınarak TL1 trafosuna verilmektedir. Hattan gelen sinyalde verici devresine gönderilmektedir.
Bell dedector zil sinyalinin gelip gelmediğini kontrol etmektedir.


 

Panasonic KX-TC150'nin El Ünitesi (KX-TC150R) Nasıl Çalışır?

Şekil 6: Panasonic KX-TC150R'nin blok diagramını görüyorsunuz

Devre, sistemi kontrol altında tutan bir microcontroller ile radyo ve ses frekans devrelerinden oluşmaktadır. Microcontroller aynı ana ünitede olduğu gibi sistemi kontrol etmektedir.
Alıcı-verici devresi radyo sinyallerini alıp vermektedir. RF-AF entegresi ses sinyali->radyo sinyali, radyo sinyali-> ses sinyali dönüşümünü sağlar.
Şimdi devrenin kısımlarını inceleyelim.


 

Panasonic KX-TC150R'nin CPU'su nasıl çalışır?

Şekil 7: Panasonic KX-TC150R'nin (el ünitesi) CPU'sunu görüyorsunuz

Görüldüğü gibi CPU iki ayrı xtal kullanmaktadır. Bu, sistem standby modunda çalışırken enerji sarfiyatını düşürmek için gereklidir. Cihaz standbyda iken 32.768 KHz'lik xtal CPU'nun bir bölümünün çalışmasını sağlar. CPU belirli aralıklarla tuşları tarar (basılan tuş olup-olmadığını anlamak için) ve alıcı devresini çalıştırarak ana üniteden sinyal gelip gelmediğini kontrol eder. Bu işlemler bir kaç milisaniye sürer. Eğer basılan bir tuş veya alıcıya ulaşan bir sinyal varsa çalışma moduna geçer. 3.992 MHz'lik diğer xtal ve CPU'nun diğer bölümüde çalışmaya başlar. Gerekiyorsa verici de çalıştırılır.


 

Panasonic KX-TC150R'nin alıcı-verici devresi nasıl çalışır?

Şekil 9: Panasonic KX-TC150R'nin alıcı-verici devresini görüyorsunuz

Bu bölüm ana ünitedeki ikiziyle aynı şekilde çalışmaktadır.


 

Panasonic KX-TC150R'nin RF-AF entegresi nasıl çalışır?

Şekil 8: Panasonic KX-TC150R'nin RF-AF entegresini görüyorsunuz

Bu entegrenin çalışması ana ünitede bulunan RF-AF entegresinin çalışması ile aynıdır.


 

Panasonic KX-TC150R'nin şarj devresi nasıl çalışır?

Şekil 10: Panasonic KX-TC150R'nin şarj devresini görüyorsunuz