Telsiz Telefonlarda Haberleşme Nasıl Olmaktadır?

Yazdır

Telsiz Telefonlarda Haberleşme Nasıl Olmaktadır?

Bu bölümde Panasonic KX-TC1703 modelinin haberleşme işlemini nasıl gerçekleştirdiğine bir göz atacağız. Konu Panasonic KX-TC1703 model dijital telsiz telefonun servis manuelinden özetlenerek alıntılanmıştır. Amacımız elektronik meraklılarının ufkunu genişletmektir.Panasonic KX-TC1703'ün Haberleşme Frekans Tablosu

Kanal

TX/RX Frekans (MHz)

Kanal

TX/RX Frekans (MHz)

1

902.713 

12 

925.013 

2

902.940

13

925.241

3

903.168 

14

925.468 

4

903.395

15

925.696

5

903.623

16

925.923

6

903.850

17

926.151

7

904.078

18

926.378

8

904.305

19

926.606

9

904.533

20

926.833

10

904.761

21

927.061

11

904.988

22

927.289
Karşılıklı zaman paylaşımı
[Time Division Duplex (TDD) operation]

Ana ünite ile el ünitesi arasında gönderme/alma aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi zaman-paylaşımı ile yapılır. Gönderme ve Alma zaman aralıkları 1 milisaniyedir. Gönderme ve alma için aynı frekans kullanılır. Şekilde görülen örnekte; ana ünite ile el ünitesi arasında haberleşmede 3. kanal (ch) kullanılmaktadır.
Çerçeve biçemi [TDD Frame Format]

Çerçeve 2 milisaniye uzunluğundadır. Her alt çerçeve 7.8 µS süreli 128 bit içerir.
Her alt çerçeve şu dört alanı barındırır.
- 2-bitlik giriş alanı
- 8-bitlik Veri Kanal alanı
- 16-bitlik senkronizasyon kelimesi
- 72-bitlik ADPCM verisi (CRC 8-bit)
 

Tüm sistemin Sinyal Akış Seması
[Signal Flowchart in the Whole System]

Alma [Reception]

Ana ünite telefon hattına CN1 konnektöründen bağlanır ve sinyal D101 köprü diyoduna girer. Konuşma sırasında DSP (IC201) izniyle Q4 anahtarlama transistörü iletimdedir ve Q50 kuvvetlendirme işlemini yapar. DSP (IC201) ADPCM sinyalini oluşturur. ADPCM sinyali Radyo Frekans (RF) ünitesindeki RF IC (IC101) 'e girer. RF IC çıkışında RF sinyali FSK modülelidir. RF sinyali filtreden (L111) geçerek antenden yayılır. El ünitesinde, RF sinyali antenden girer filtreden (L111) geçerek RF IC üzerinden DSP'ye (IC201) ulaşır. DSP ADPCM sinyalini çözerek ses sinyaline dönüştürür, kulaklığa verir.

Gönderme [Transmission]

DSP (IC201) izniyle mikrofondan ses sinyali girer. DSP ADPCM sinyalini oluşturur. Alma işleminde olduğu gibi, RF IC (IC101) RF sinyaline dönüştürülür. Filtreden (L111) geçerek antenden yayılır. Ana ünite tarafında, RF sinyali antenden, filtreden (L111) geçerek RF IC (IC101) üzerinden DSP (IC201) ulaşır. DSP ADPCM sinyalini çözerek ses sinyaline dönüştürür. Ses sinyali Q1 üzerinde kuvvetlendirilerek Q4 anahtarlama transistörü ve D4 köprü diyodu üzerinden CN1 yoluyla telefon hattına çıkar.BBIC Veri Haberleşmesi Şeması
[EXPLANATION OF BBIC (Base Band IC) DATA COMMUNICATION]

Arama Yaparken [Calling]
Görüşmeyi Sonlandırırken [To Terminate Communication]
Zil Çalarken [Ringing]

Devrenin Çalışması [CIRCUIT OPERATION (Base Unit)]

Genel Tanımlar [General Description]:

(DSP, Flash Hafıza), dijital telefon/telesekreter makinesinde dijital speakerphone/konuşma/sinyal işleme sistemleri için konuşma sıkıştırması, kayıt ve çalma, ve hafıza yönetimi fonksiyonlarında kullanılmaktadır.
DSP sistemi tamamen DSP ana işlemcisi tarafından kontrol edilmektedir. Ana işlemci şu fonksiyonların tümünü sunmakta ve kontrol etmektedir.

DSP (Digital Speech/Signal Processing: IC201)

- DTMF Ayırma/Üretme
DTMF ayrıştırma işlemi DSP sistemi yazılımında yapılmaktadır. DTMF çözümleme işlemi kayıt, çalma, hat dinleme işlemleri sırasında kullanılmaktadır.
El ünitesinden DTMF verisi alındığında, DTMF sinyali gönderilir.
- Arayanın Kimliğinin ve Bekleyen Çağrı Verilerinin Çözümlenmesi
Merkezi Şebekeden gelen CID bilgisini içeren FSK sinyalinin çözümlenmesi ve görüntülenmesi işlemini DSP gerçekleştirir.
- Analog Anahtarlama
Ses sinyali, telefon hattından kulaklığa veya mikrofondan telefon hattına gönderilir.
- Blok Arabirim Devreleri
RF ünitesi, LED, tuş takımı, kulaklık, mikrofon, telefon hattı, LCD

EEPROM (IC202)

Hafızada şu bilgiler saklanır:
- Telefon numaraları
örn: Telefon Fihristindeki numaralar, Arayan bilgileri, Kimlik kodu
- Ayarlar
örn: mesaj sayısı, Arayan numaralar, darbeli-tonlu arama

Güç Kaynağı Devresi [Power Supply Circuit]

Fonksiyonu:
Her bloğa ihtiyacı olan voltaj, AC adaptörden dönüştürülerek güç kaynağı tarafından sağlanır.
Devrenin çalışması:
Şekilde görüldüğü gibi her bloğa voltajı bu ünite sağlar.

Şarj Devresi [Charge Circuit]

Ana şarj devresine AC'den voltaj sağlanır. Normal şarj (70mA), el ünitesi ana ünitenin üzerine konduktan sonra, en fazla 20 saat sürer. Aşırı şarjdan korumak için normal şarj sonunda tampon şarja (ortalama 15 mA) geçilir.
Normal şarj: Q150 iletimde
Tampon şarj: Q150 kesimde

Arayan Hat Kimliği / Bekleyen Çağrı Kimliği
[Calling Line Identification (Caller ID)/Call Waiting Caller ID]

Fonksiyon:
Caller ID
Caller ID servisini, telefon firmanızla yapacağınız sözleşme uyarınca kullanabilirsiniz.
Caller ID verisi; zil sinyalinin birinci ve ikinci çalışları arasındaki boşlukta gelir. Veri FSK* biçemindeki gibi bir modem sinyalidir. 1200 Hz dalga boşluğunda veri "1", 2200 Hz dalga boşluğunda veri "0" dır.
Alınabilecek iki tip mesaj formatı vardır: Tekil ve çoğul mesaj biçemleri. Çoğul mesaj biçeminde zaman ve telefon numarası yanında isim ve veri kodu bilgiside bulunmaktadır.
*: Genelde diğer servis biçemleri desteklenir.
Bekleyen Çağrı Arayan Kimliği [Call Waiting Caller ID]
Bekleyen çağrı; siz bir görüşme yaparken sizi arayan başka bir çağrıdır. Bu servis müşterinin onaylayacağı bir ücretli Sınıf servisidir. Müşteri görüşme yaparken, yeni gelen arama için acilen kulaklıktan uyarılır ve alınan arayan kimliği görüntülenir.
Fonksiyon:
Telefon RX/TX hattındaki her ses içinde CAS ve ACK sinyali gönderilir veya alınır. FSK ve MARK verisi şu yolu izler.
Telefon hattı - CN1(A,B) - C11, C12 - R14, R15 - DSP(38~40)